Terug naar Kalender

Orgelfront


Sun 19 Apr 2015, 17u00

Locatie: St.-Pieterskerk Tielt Wie: Koor & Orkest

Op zondag 19 april 2015 gaat om 17u in de Dekanale kerk Sint-Pieters Tielt een opmerkelijk concert door, waar verschillende verhaallijnen elkaar kruisen: er is het nagelnieuwe gerestaureerde Pels-Van Leeuwenorgel dat voor het eerst samen zal musiceren met een symfonisch orkest; daarnaast is er ook de herdenking van Wereldoorlog 1, en tenslotte treden ook een aantal leden van Zanglust solistisch op het voorplan die eindexamen afleggen aan de academie.

Sinds enkele maanden kan de bezoeker van de Sint-Pieterskerk Tielt getuige zijn van het sluitstuk van de restauratie van deze kerk, nl. het nagelnieuwe Pels-Van Leeuwenorgel. Op uitnodiging van de Kerkfabriek Sint-Pieter en organist Tom Hoornaert heeft koninklijk koor en orkest Zanglust het genoegen om deze avond samen te musiceren.

Het concert kadert tevens in de Wereldoorlog I-herdenkingen van GoneWest, waarvan Tielt vanaf 17 april 2015 voor enkele weken het middelpunt wordt. Naast Tom Hoornaert treden ook nog de gastsoliste sopraan Esther-Elisabeth Rispens en de eigen Zanglustleden sopranen Liesbet Verbrugghe en Leen Van Hee en harpiste Hanne Windels op het voorplan. Liesbet en Leen bereiden hun eindexamen zang voor aan de Tieltse academie in de klas van Catherine Vandevelde, en Hanne doet dit in de klas harp van Hannelore Devaere. Het geheel staat onder de leiding van Leen Van Hee en Bart Snauwaert.

Het prachtige orgel laat zich voor het eerst in samenspel met een symfonisch orkest in zijn volle glorie horen in twee zeer bekende werken voor deze bezetting: het slotdeel uit de Orgelsymfonie van Camille Saint-Saëns en de intro van “Also sprach Zarathustra” van Richard Strauss (bekend uit de film “Space Odyssey” van Stanley Kubrick). Het orgel musiceert samen met orkest én koor verder ook in de psalm “Super flumina Babylonis” van Jules Van Nuffel. Dit werk werd geschreven in 1916 in Leuven, nog helemaal onder de indruk van de vreselijke brand waarmee de Duitse bezetter in 1914 grote delen van het historische Leuven in de as legde. Ook de Franse componiste Lili Boulanger verklankte het leed dat Wereldoorlog 1 meebracht in een psalm, eveneens gecomponeerd in 1916: “La terre appartient l’éternel” ontstond in Rome, op de vlucht voor de gruwelen van de oorlog. Boulanger keerde pas in 1918 zwaar ziek terug naar haar geboortestad Parijs, en dicteerde er haar laatste werk “Pie Jesu” op haar sterfbed aan haar zus. In dit beklijvende werk treedt sopraan Leen Van Hee solistisch op de voorgrond. Harpiste Hanne Windels is te bewonderen in het harpconcerto van een andere Franse componiste, nl. Germaine Tailleferre, gecomponeerd in 1927, luttele jaren na het einde van WO 1. De Spaanse componist Manuel de Falla beleefde de jaren 1914-15 helemaal anders, ver van het oorlogsgeweld: zijn 5 Spaanse Volksliederen ademen Zuiders temperament, gebracht door sopraan Liesbet Verbrugghe. Zanglust herneemt ook “Poppies”, een werk dat Wingenaar Koen Quintyn componeerde voor de Vredesconcerten eind 2014, en waarin sopraan Ester-Elisabeth Rispens solistisch optreedt. Het koor vergast het publiek ook nog met het heerlijke “The Seal Lullaby” (tekst uit Jungle Book) van Eric Whitacre en “Rosa”, een Latijnse versie van de Gorki-hit “Mia” van de betreurde Luc De Vos.

Kaarten:

VVK
€12
ADD
€14
12-
€5