Terug naar Kalender

startvergadering Zanglustreis


Wed 19 Mar 2014, 20u00

Locatie: Orgelpunt Wie: Koor & Orkest

Wie samen met de voorzitter en voorlopig nog twee dames en twee heren rond de tafel wil zitten om de route van de reis uit te stippelen is welkom!

Graag vooraf een mailtje naar de voorzitter, voorzitter@zanglust.be, indien je aanwezig zal zijn.