concert 60 jaar St.-Jozefsparochie – Beatrijs Van Eyck