concert 60 jaar St.-Jozefsparochie – Paul Van de Wiele