Terug naar Kijk & Luister

Herinneringen aan Bart


14 Feb 2024

Bart,
Zijn we je nu kwijt,
of niet
je ogen
maar je kijken niet
je lippen
maar je lachen niet
je handen
maar je strelen niet
je adem
niet je praten
en ook je liefde niet
alles wat je was
heb je bij ons gelaten
Zo mooi is ons verdriet
We zullen van je blijven houden

de Zanglust familie, februari 2024
Gedicht van Rik Gerard